OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 9 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr

obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Kąty Opolskie

Gminny Ośrodek Kultury-Filia w Kątach Opolskich, Kąty Opolskie ul. Odrzańska 9,
46-050 Tarnów Opolski

 

2

Sołectwo Przywory

Gminny Ośrodek Kultury-Filia Przywory, Przywory ul. Wiejska 83, 46-050 Tarnów Opolski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwo Miedziana

Gminny Ośrodek Kultury-Filia Miedziana, Miedziana ul. Wiejska 68, 46-050 Tarnów Opolski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Sołectwo Kosorowice

Gminny Ośrodek Kultury-Filia Kosorowice, Kosorowice ul. Opolska 9a,
46-050 Tarnów Opolski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

5

Sołectwo Tarnów Opolski Ulice: Boczna, Celna, Cmentarna, Dworcowa, Fiołkowa, Inwalidzka, Kolejowa, Krokusowa, Krótka, Księdza Klimasa nr 1 - 10 (wszystkie numery) i 12 - 30 (numery parzyste), Księdza Klimasa 32 - 78 (numery parzyste), Leśna, Łączna, Miarki, Mickiewicza, Miodowa, Nakielska, Ogórkowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Pardubicka, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Różana, Sienkiewicza, Skalna, Słoneczna, Słonecznikowa, Słowiańska, Ślepa, Świętego Jacka, Świętego Marcina, Torowa, Tulipanowa, Wapiennicza, Wąska, Wiśniowa, Wrzosowa, Żeromskiego

Remiza OSP, ul. Księdza Klimasa 9,
46-050 Tarnów Opolski

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Sołectwo Tarnów Opolski Ulice: 1 Maja 1 - 18 (wszystkie numery), Chodury, Damrota, Działkowa, Glenska, Kani, Kochanowskiego, Kopernika, Koraszewskiego, Kościuszki, Księdza Klimasa 11 - 59 (numery nieparzyste), Kwiatowa, Lipcowa, Norwida, Nowa, Pasieczna, Piaskowa, Pieczarkowa, Polna, Słowackiego, Sosnowa, Tęczowa, Tuwima, Świętego Wojciecha, Zielona, Sołectwo Walidrogi

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

Sołectwo Tarnów Opolski ulice: 1 Maja od nr 19 - do końca (wszystkie numery), Alicji, Borowa, Brzozowa, Dębowa, Julii, Korczaka, Księdza Klimasa od nr 61 - 79 (numery nieparzyste) i od nr 80 - do końca (wszystkie numery), Osiedle Zakładowe

Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Osiedle Zakładowe 7,
 46-050 Tarnów Opolski

8

Sołectwo Nakło

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle,
Nakło ul. Strzelecka 49, 46-050 Tarnów Opolski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

9

Sołectwo Raszowa

Gminny Ośrodek Kultury-Filia Raszowa,
 Raszowa ul. Ozimska 39, 46-050 Tarnów Opolski

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu
za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia
16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tarnów Opolski najpóźniej
do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski

/-/ Krzysztof MUTZ

Data publikacji: 09-06-2020 14:55
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie