Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu lutym 2021 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu lutym 2021 r.

 

17.02.2021 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie spraw dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszowa i Walidrogi oraz zapoznanie się z tematyką przekazania, na rzecz Gminy, oczyszczalni ścieków w Kosorowicach;

2. Analiza projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Park Technologiczno-Innowacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyworach i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Tarnów Opolski;
  4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Miedziana;
  5. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski;
  6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 r.”;
  7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.8.2020;
  8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.9.2020;
  9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.1.2021.

3. Omówienie działalności Komisji za 2020 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

17.02.2021 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

2. Omówienie działalności Komisji za 2020 rok.

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

18.02.2021 r. (czwartek) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

2. Omówienie działalności Komisji za 2020 rok.

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice, w Kosorowicach ul. Opolska 9a.

 

                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                           /-/ dr Rudolf Urban

 

 

Otrzymują: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu lutym 2021 r..docx

Data publikacji: 12-02-2021 13:03
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie