aplikacja mobilna

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w m-cu wrześniu 2021 r.

21.09.2021 r. (wtorek) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza Projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
 3. Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w  sprawie emisji obligacji komunalnych (z 2012 r.);
 4. Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w  sprawie emisji obligacji komunalnych (z 2013 r.);
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom
  z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola;
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice
  w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski
  w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice;
 7. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski-2.

2. Zapoznanie się z zamierzeniami i bieżącą działalnością stowarzyszeń.

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.09.2021 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Spotkanie z Sołtysami i przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w przedmiocie stanu dróg powiatowych oraz wycinki i pielęgnacji drzew w gminie Tarnów Opolski;

2. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.09.2021 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP
w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
 2. Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 r.
 3. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
 4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice, w Kosorowicach ul. Opolska 9a.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ dr Rudolf Urban

 

Otrzymują: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

Data publikacji: 17-09-2021 11:01
Opublikował(a): 
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie