aplikacja mobilna

Od 2022 roku emerytury i renty z KRUS będą wyższe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2 500 zł miesięcznie (stanowi to ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wyższej niż w 2021 r.


Osobom, które otrzymują część świadczenia z uwagi na niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej - od 1 stycznia 2022 r. Kasa wypłaca świadczenie w dotychczasowej wysokości - dotyczy to emerytury i renty w kwocie nieprzekraczającej 484 zł miesięcznie.


Tylko ok. 0,1% świadczeniobiorców Kasy uprawnionych do emerytur i rent w kwocie powyżej 4 920 zł i nieprzekraczającej 12 800 zł miesięcznie - w styczniu otrzymało świadczenie nieco niższe niż w 2021 r. Natomiast Kasa podkreśla, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zmieniającego technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy – Kasa przeliczyła wysokość zaliczki potrąconej takim osobom i w lutowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych otrzymały one zwrot nadpłaty podatku za styczeń.


Od lutego od takich świadczeń emerytalno-rentowych Kasa będzie potrącać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach obowiązujących do końca 2021 r.


W związku z powyższym KRUS informuje, że w efekcie nowych rozwiązań ok. 98% osób uprawnionych do emerytur, rent oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, będzie otrzymywało świadczenia w kwocie wyższej, a ok. 2% osób – w wysokości dotychczasowej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28).

 

    Opracowała:
    Iwona Porowska
      Kierownik Wydziału Świadczeń

Data publikacji: 20-04-2022 08:40
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie