aplikacja mobilna

OGŁOSZENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 4 maja 2022 r. (środa) o godz.  16:00
odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy  Tarnów Opolski

w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4
 

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad sesji,
  - przedstawienie porządku obrad sesji;
 3. Podejmowanie uchwały:
  1)Projekt uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Rudolf Urban

UWAGA !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 
Data publikacji: 02-05-2022 10:22
Opublikował(a): Jolanta Bioły
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie