aplikacja mobilna

Ubezpieczenie zdrowotne - tryb dokonywania zgłoszeń

Ubezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285) zgodnie, z którymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

  • rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek,  nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników ani ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni równiej 1 lub poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych,
  • domownicy rolnika, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika;
  • osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą;
  • członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów;
  • pomocnicy rolnika.

WAŻNE:  Nie każda osoba ubezpieczona w KRUS może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniu zdrowotnemu  nie podlegają osoby pobierające rentę strukturalną, osoby które zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, ale dalej kontynuują ubezpieczenie rolnicze na funduszu emerytalno-rentowym.

Samo spełnienie warunków do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym nie jest podstawą do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Należy dokonać zgłoszenie poprzez wypełnienie stosownego wniosku – „zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego” .

Do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się w terminie:

  • 14 dni dla rolnika, domownika
  •   7 dni dla członków rodziny: rolnika, domownika i emeryta lub rencisty;
  •   7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach dla pomocników;

Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po ukończeniu 18 lat, należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Jeśli członkiem rodziny jest student wówczas jego ubezpieczenie ustaje od dnia ukończenia 26 lat. Po ukończeniu 26 lat do ubezpieczenia zdrowotnego studenta powinna zgłosić uczelnia.

Data publikacji: 22-06-2022 12:12
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie