aplikacja mobilna

Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości treści uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

SOZ.525.1.1.2023

Ogłoszenie

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji złożonej przez Stowarzyszenie Niepokorni z miejscowości Walidrogi.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia oferty w sposób określony w w/w art. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy przesłać na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6a, 46-050 Tarnów Opolski lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ug@tarnowopolski.pl z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego – Stowarzyszenie Niepokorni.

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2023 roku.pdf (516,64KB)

PDFOferta uproszczona - Niepokorni.pdf (1,74MB)

 

Data publikacji: 24-05-2023 11:09
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×