aplikacja mobilna

Informacja dotycząca wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji pn.” Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w miejscowości  Tarnów Op. – II Opracowanie - zamknięcie drogi dla ruchu z wyznaczeniem objazdu”

Informacja dotycząca wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji pn.”Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w miejscowości Tarnów Op.  – II Opracowanie - zamknięcie drogi dla ruchu z wyznaczeniem objazdu”.

- w związku z zamknięciem drogi powiatowej nr 1712, od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 94 dopuszczony został dojazd  mieszkańców do posesji oraz dojazd do ogródków działkowych ROD „Wapiennik”,

- przewoźnik świadczący usługi pasażerskie na terenie gminy będzie miał możliwość przejazdu DP nr 1712 O ul. Ks. Klimasa do momentu wyznaczenia tymczasowego przystanku autobusowego na czas realizacji inwestycji o czym mieszkańcy zostaną poinformowani - UWAGA ZMIANA PRZYSTANKU,

- termin realizacji zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu upływa z dniem 31.12.2023 r.,

OBJAZD DLA SAMOCHODÓW POWYŻEJ 3,5 TONY

 - oznaczenie objazdów do Tarnowa Opolskiego i Przywór

Objazd do Tarnowa i Przywór.png

zmiana.png

- oznaczenie objazdów do Opola i Ozimka

Objazd do opola i ozimka.png

              

Data publikacji: 11-07-2023 13:10
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×