aplikacja mobilna

Ogłoszenie o sesji Nr LVIII Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 września 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4 
odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

Pod obrady ustalam następujący porządek:

 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy;
   
 2. Sprawy regulaminowe:

       - stwierdzenie prawomocności obrad,

       - przedstawienie porządku obrad.

 1. Przedstawienie przez Urząd Statystyczny w Opolu sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim;
   
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
   
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
   
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania  uchwał Rady.
   
 5. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
   
 6. Podejmowanie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kątach Opolskich i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Tarnów Opolski;
 4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu na okres 5 lat;
 5. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Tarnów Opolski nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Tarnów Opolski;
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej;
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Nr OR.152.2.2023;

      9.  Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
   
 2. Wolne wnioski i informacje.
   
 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

Data publikacji: 18-09-2023 13:51
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×