aplikacja mobilna

NABÓR WSTĘPNYCH DEKLARACJI DO PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"

Ruszył nabór wniosków do Programu „Ciepłe mieszkanie” ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Beneficjentem Programu jest gmina, a beneficjentem końcowym właściciel/najemca lokalu w budynku wielorodzinnym lub wspólnota mieszkaniowa.

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

W związku z zamiarem przystąpienia do Programu Gminy Tarnów Opolski, wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zapraszamy do składania wstępnej deklaracji w celu oszacowania skali przedsięwzięcia.

Na podstawie złożonych deklaracji Gmina Tarnów Opolski wystąpi z wnioskiem do WFOŚiGW w Opolu, w celu pozyskania środków na realizację zadań w poszczególnych lokalach mieszkalnych/wspólnotach mieszkaniowych.

Umowy z Beneficjentami końcowymi zawierane będę po przyznaniu dofinansowania Gminie Tarnów Opolski przez WFOŚiGW w Opolu.

Koszty kwalifikowalne ponoszone mogą być przez Beneficjenta końcowego po dniu zawarcia umowy z Gminą Tarnów Opolski.

W celu przeprowadzenia sprawnej aplikacji, deklaracje należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim lub mailowo na adres: ug@tarnowopolski.pl, do dnia 6 października 2023 r., na załączonym formularzu, który można pobrać tutaj: DOCXdeklaracja wstępna Ciepłe mieszkanie.docx (214,61KB)

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

slajd_1_20_09.jpeg

 

Data publikacji: 26-09-2023 11:03
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×