aplikacja mobilna

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024

 

Odśnieżanie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o. ul. Kościelna 12, 46-050 Kąty Opolskie. W razie utrudnionego przejazdu  drogami gminnymi fakt należy zgłosić pod nr dyżurnego tel. 506 675 682, tel. 503 576 146 lub w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim pod nr tel. 77 46 40 851, 77 46 40 869.

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zobowiązuje się do:

1. Niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu i błota chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości przez:

     - odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

     - podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Usunąć sople lodowe i nawisy śniegu z dachów nieruchomości służących do użytku publicznego bezzwłocznie po ich pojawieniu się.

3. Usunięcie z ulicy oraz chodnika przywiezionego węgla, koksu i innych materiałów  oraz oczyszczenie ich z pozostałości po ww. materiałach przez osobę, do której go dostarczono.

 

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi należące do nw. zarządców:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Opolskich, Opole

Drogi utrzymywane przez ZDP w Opolu

m. Kąty Opolskie

Nr drogi    

Nazwa ulicy

1716

Kościelna, Odrzańska  

1768

Szeroka

 

m. Kosorowice

Nr drogi    

Nazwa ulicy

1712

Opolska, Tarnowska  

1829

Św. Jacka

 

 m. Miedziana

Nr drogi    

Nazwa ulicy    

1712

 

Wiejska

 

 

m. Nakło

Nr drogi     

Nazwa ulicy  

1749

Raszowska

1750

Tarnowska

 

 m. Przywory

Nr drogi    

Nazwa ulicy

1712

Zawadzkiego  

 

m. Raszowa

Nr drogi     

Nazwa ulicy     

1712

Ozimska

1748

Cygana

1749

Nakielska

 

          m. Tarnów Opolski

Nr drogi   

Nazwa ulicy

1712

Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767)   

1767

Powstańców Śl.

1750

Nakielska

 

 m. Walidrogi

Nr drogi   

Nazwa ulicy     

1751

Dąbrowicka

 

Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg w okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogowym Chrząstowice pod nr tel. 605 424 010  jak również w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych tel. 77 411 40 69, 77 441 40 70.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, do obowiązku którego należy odśnieżanie ul. Krapkowickiej na trasie Kąty Op. – Przywory.

Informację o zimowym utrzymaniu dróg można uzyskać pod nr tel. 604 087 131 email: zima@zdw.opole.pl, drogi@zdw.opole.pl

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – obowiązek utrzymania Drogi Krajowej nr 94 Opole – Strzelce Op.

Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego utrzymaniu dróg można dokonać pod nr  tel. 77 45 65 058,  77 40 16 361, tel. kom. 668 482 497.
 

 

Data publikacji: 28-11-2023 11:04
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×