INFORMACJA

Informujemy o zmianie rachunków bankowych Gminy Tarnów Opolski.
 Wpłaty z tytułu:
- podatku od nieruchomości
- podatku od środków transportowych
- podatku rolnego
- podatku leśnego
- podatku od posiadania psów
- opłaty targowej
- opłaty skarbowej
- opłaty administracyjnej
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wieczystego użytkowania
- czynszu dzierżawnego
- opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności
można dokonywać na numer rachunku bankowego  Gminy Tarnów Opolski:
Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
można dokonywać na numer rachunku bankowego  Gminy Tarnów Opolski:
Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
50 8884 0004 2003 0032 4555 0018


 Wpłaty z tytułu:
- wadiów przetargowych
- zabezpieczeń należytego wykonania umów
należy dokonać na numer rachunku bankowego Gminy Tarnów Opolski:
Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski
29 8884 0004 2003 0032 4555 0008
 

 

Data publikacji: 09-05-2013 14:34
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie