INFORMACJA DOTYCZĄCA FORM I TERMINÓW PŁATNOŚCI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FORM I TERMINÓW PŁATNOŚCI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Wysokość opłaty określa uchwała Rady Gminy nr XXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012 o wysokości opłaty ponoszonej przez mieszkańców za odbiór odpadów z terenu nieruchomości oraz uchwała Rady Gminy XXXIII/216/2013 z dnia 24 czerwca 2013r zmieniająca uchwałę XXXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
 

Wysokość tej opłaty została ustalona na poziomie 12,00 w przypadku gdy na terenie nieruchomości jej mieszkańcy będą stosowali selektywna zbiórkę odpadów i 25 zł gdy nie będzie stosowana selektywna zbiórka odpadów. Opłata stanowi iloczyn mieszkańców danej nieruchomości i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
 

TERMINY

 

Opłatę za wywóz odpadów mieszkańcy powinni wnieść do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec należy uiścić do 15 sierpnia br.
 
 

FORMY PŁATNOŚCI

 

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych może wpłacać w Kasie Urzędu Gminy lub inkasenta (każda wioska ma wyznaczonego inkasenta) orazna konto bankowe – Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Oddział w Tarnowie Opolskim nr konta 50 8884 0004 2003 0032 4555 0018.

 

W przypadku zaległości z opłatami należności ściągane będą na podstawie ordynacji podatkowej.
   

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był do złożenia wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim do dnia 28 lutego 2013r. (Deklarację można uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronach internetowych gminy, oraz u sołtysów).

DO POBRANIA DRUK: 
 


Deklaracja stanowi podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W deklaracji podaje się rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość lub lokal, a nie liczbę osób zameldowanych. W przypadku nie dokonania tej czynności organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 

Posesje, których właściciele nie złożyli w/w deklaracji, nie będą objęte systemem wywozu odpadów.

 

 
 
Data publikacji: 03-07-2013 09:11
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie