aplikacja mobilna

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) dokonał podziału środków z dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Miło nam poinformować, że Gmina Tarnów Opolski w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II otrzymała kwotę 55 224,00 zł. 

 

Pisaliśmy już wcześniej o chęci przystąpienia do programu: 

Gmina Tarnów Opolski kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb życiowych zamierza przystąpić do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 h na dobę, siedem dni w tygodniu) – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Program jest odpowiedzią na potrzeby seniorów. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Stanowi także istotne uzupełnienie wsparcia realizowanego w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób, których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Program adresowany jest do osób w wieku powyżej 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą być to zarówno seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe, jak i mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udzielenie wsparcia w ramach Programu jest bezpłatne.

Planujemy  zapewnić dostęp do Programu  seniorom w wieku 60 lat i więcej w postaci zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa  wraz z obsługą wyposażonych w co najmniej trzy funkcje wymienione w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

1460x616.png

 

 

Data publikacji: 07-02-2024 09:21
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×