Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego

   

GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

ul. Dworcowa 6 tel. 4644-282        e-mail gzr@tarnowopolski.pl

Na  terenie  gminy  przeważają  miejscowości  o  wysokim  stopniu  zurbanizowania,  z  dobrze  rozwiniętą  infrastrukturą  komunalną,, elektryczną  i  telekomunikacyjną.

Na terenie gminy nie występują zakłady stwarzające bezpośrednie  zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.

  a) zagrożenia  głównie  stwarzające  powszechne  niebezpieczeństwo to:
                    -  skażenia  toksycznymi  środkami  przemysłowymi  /TŚP/;
                    -  pożary  przestrzenne;
                    -  nadzwyczajne  zdarzenia  radiacyjne.

   b)  zagrożenia  o  charakterze  lokalnym:
               -  awarie  urządzeń  i  sieci  gazowych, energetycznych i  wodnych;
                   -  skażenia  i  zakażenia  epidemiczno - weterynaryjne;  
                   -  inne  następstwa  klęsk  żywiołowych  /huragany, śnieżyce/
                   -  katastrofy  drogowe  i  kolejowe;
                   -  terroryzm;

Jeśli zauważysz jakiekolwiek niebezpieczne podejrzenia lub znajdziesz się w innej niecodziennej sytuacji, zareaguj, nie bądź obojętny

NUMER ALARMOWY  -  112

- POGOTOWIE RATUNKOWE         -  999

- PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA   – 998

- POLICJA                                 -  997

  •  można zadzwonić również do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody pod bezpłatny                     nr 0 800 163 136
  • Gminny Zespół Reagowania (Urząd Gminy Tarnów Opolski)
    tel. 4 644 132
          4 644 133
          4 644 282
  • zawsze wykonuj polecenia służb porządkowych i ratowniczych
Data publikacji: 20-10-2005 12:33
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie