Przesyłka niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
 - brak nadawcy
 - brak adresu nadawcy
 - przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego    niespodziewamy się
 
należy:
 - Nie otwierać tej przesyłki!
 - Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
 - Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
 - Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
 - Powiadomić:

                               URZĄD GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM  tel. 4644-282
                               POLICJĘ  997  /komórka 112/
                                 PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ  998

    
 - Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:
 - Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
 - Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
 - Należy dokładnie umyć ręce.
 - Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 - Ponownie dokładnie umyć ręce.
 - Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998) i stosować się do ich wskazówek.
 - Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.

Wykonał: Krzysztof Sziroky

Data publikacji: 21-10-2005 09:37
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie