Dziś jest: wtorek, 19-09-2017
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Ogólna charkterystyka Gminy Tarnów Opolski

mapka.jpeg

Gmina Tarnów Opolski położona jest w środkowej części województwa opolskiego, na piaszczystej równinie w południowo-zachodniej części Polski, na prawym brzegu rzeki Odry, na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Wschodnią część gminy stanowi mezoregion Równiny Opolskiej, wąski pas wzdłuż Odry w zachodniej części to mezoregion Pradoliny Odry. Natomiast część gminy położona na południe od Kosorowic i Tarnowa Opolskiego stanowi fragment Masywu Chełmskiego.

Na terenie gminy, zajmującej obszar 82 km², zamieszkuje niecałe 10 000 osób. W skład gminy wchodzi 8 sołectw: Tarnów Opolski, Nakło, Walidrogi, Raszowa, Kosorowice, Miedziana, Przywory i Kąty Opolskie. Największą miejscowością jest Tarnów Opolski, pełni on rolę centrum administracyjnego gminy i ośrodka przemysłowego.

W tej typowej rolniczo-przemysłowej gminie zabudowa skoncentrowana jest w ośmiu wymienionych wyżej sołectwach. Brak w niej zamków, zespołów pałacowo – folwarcznych, parków czy gotyckich kościołów, ale zadbane i w większości dobrze utrzymane zabudowania wiejskie tworzą jednorodny i spójny stylistycznie zespół. Większość zabytków sakralnych w gminie powstała w XVIII w. lub na początku wieku XX. 

Ważnym elementem tworzącym dzisiejszy krajobraz  gminy jest mający długie tradycje przemysł wapienniczy. Chociaż w większości wsi od końca  XIX w. funkcjonowały cegielnie (w Kątach Opolskich były to trzy zakłady), to dominującym materiałem budowlanym był kamień wapienny, pięknie kontrastujący na elewacjach z ceglanymi obramieniami i gzymsami. Z wapienia wznoszono także budynki gospodarcze (np. okazałe stodoły i spichlerze w Kosorowicach) i murki ogrodzeniowe. Niestety nie zachował się żaden z licznych, szczególnie w rejonie Tarnowa Opolskiego, pieców do wypału wapnia – zarówno dawniejszych szybowych, jak i bardziej wydajnych pieców kręgowych.

Położenie komunikacyjne gminy jest wyjątkowo korzystne - przez jej teren przebiega międzynarodowa trasa nr 94, prowadząca do granic Niemiec i Ukrainy, droga wojewódzka nr 423 w miejscowości Przywory relacji Opole - Kędzierzyn - Koźle oraz dwie linie kolejowe relacji Wrocław - Bytom oraz Opole - Kędzierzyn - Koźle, co stanowi dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorstw z branży transportowej i logistycznej.

Obok działalności ludzkiej, która odcisnęła spore piętno na zagospodarowaniu przestrzennym, krajobraz kulturowy gminy Tarnów Opolski współtworzą bogactwa naturalne: lasy – zajmujące ponad 3,5 tys. ha (ok. 43% pow.), głównie sztucznego pochodzenia drzewostany sosnowe, zróżnicowane zespoły potencjalnej roślinności naturalnej (ukształtowanej bez ingerencji człowieka), oraz florystyczne zespoły łąki trzęślicowej (stwierdzono tam 8 gatunków objętych ochroną gatunkową).

 

 


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2456689
Wizyt dzisiaj: 2056
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014