Dziś jest: środa, 23-08-2017
Imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Zabytki

Zasoby środowiska kulturowego w gminie Tarnów Opolski reprezentują:
- zabytki architektury, techniki – wpisane do wojewódzkiego  rejestru zabytków lub ujęte w ewidencji, prawnie chronione,
- stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego lub ujęte w rejestrze, prawnie chronione,
- zabytkowe, historyczne  ukształtowane układy przestrzenne wsi, wskazane do objęcia studiami historyczno- urbanistycznymi i ochrony w formie ustanowienia stref konserwatorskich B w planach zagospodarowania przestrzennego.

Do zabytków wyższej rangi, które podlegają ochronie prawnej i konserwatorskiej  zaliczamy zabudowy sakralne, to  kościół i kapliczki w Tarnowie Opolskim i Raszowej.
Natomiast do zabytków niższej rangi, które  również objęte zostały ochroną konserwatorską w planie miejscowym zaliczamy w szczególności budynki mieszkalne i gospodarcze z przełomu IX i XXw. które umieszczone są w centrach wsi.

Do zabytków również zaliczamy cmentarze:
- Tarnów Opolski 1902r.
- Kąty Opolskie    1909r.
- Przywory            1924r.
- Nakło                  1947r.
- Walidrogi            1847r.
- Raszowa              1290,1873r.

W materiałach  Państwowej Służby Ochrony Zabytków wymienia się ponadto na terenie Gminy Tarnów Opolski 8 zabytków pochodzących z lat 1890 – 1912r.

Na wyróżnienie i objęcie ochroną zasługują niektóre najstarsze obiekty przemysłowe  Zakładu  Wapienniczego  LHOIST OPOLWAP w Tarnowie Opolskim.
 


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2383935
Wizyt dzisiaj: 1652
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014