aplikacja mobilna

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – EDYCJA 2024

UWAGA!!!

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – EDYCJA 2024

 

Pomoc asystenta w ramach programu jest BEZPŁATNA.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla organizacji pozarządowych – edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100 z późn. zm.).

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO.

Wnioski są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

Więcej informacji można uzyskać u Pani Katarzyny Broy - 513004673

 

 

 

Data publikacji: 09-04-2024 12:13
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×