aplikacja mobilna

WAKACYJNA PRZYGODA Z GOK

Plakat wakacje 2024.jpeg

Zaplanuj już dziś i zapewnij swojemu dziecku aktywne, pełne radości i przygód wakacje z GOK.  Przygotowaliśmy dla Was trzy tygodnie zajęć zorganizowanych. A każdy dzień pełen atrakcji i niespodzianek!

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 w terminach:

- 24.06.2024 - 28.06.2024

- 01.07.2024 - 05.07.2024

- 08.07.2024 - 12.07.2024

Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Tarnów Opolski.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 450,00 zł za tydzień.   

Warunkiem udziału w zajęciach jest wniesienie opłaty i złożenie w GOK pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego (karta zgłoszenia).  Dokumenty do pobrania w Gminnym Ośrodku Kultury i na www.gok.tarnowopolski.pl

Uwaga!!!

- GOK nie prowadzi rezerwacji.

- Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do złożenia podpisu na zbiorowej liście/deklaracji przystępującej do ubezpieczenia NNW, najpóźniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. Brak podpisu rodzica/opiekuna prawnego spowoduje, że dziecko nie zostanie objęte ubezpieczeniem.

- Dzieci, rodziców pracujących, mogą zostać objęte opieką świetlicową przed rozpoczęciem zajęć od godz. 7.00 i po ich zakończeniu do godz. 16.00. Informację tę należy umieścić w karcie zgłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (dostępny www.gok.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w GOK.

DOCWakacyjna przygoda z GOK - Regulamin.doc (67,50KB)

DOCKarta zgłoszenia - wakacyjna przygoda z GOK 2024.doc (72,50KB)

DOCXRamowy program - 1 tydzien wakacji 2024.docx (17,20KB)

DOCXRamowy program - 2 tydzien wakacji 2024.docx (18,46KB)

DOCXRamowy program - 3 tydzien wakacji 2024.docx (17,39KB)

 

 

Data publikacji: 11-04-2024 14:08
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×