aplikacja mobilna

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030

                                                                                                                                    Tarnów Opolski, 15 kwietnia 2024 r. 

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030

 

Na podstawie art. 6, w związku z art. 5 ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) zawiadamiam, że w dniach od 15.04.2024 r. do 19.05.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców gminy Tarnów Opolski w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 oraz ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (ul. Dworcowa 6) oraz na następujących stronach internetowych: www.bip.tarnowopolski.pl i www.tarnowopolski.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15.04.2024 r. do 19.05.2024 r. w następujących formach: zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej), badania ankietowego oraz spotkanie konsultacyjne.

  1. Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) – formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (ul. Dworcowa 6) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .
  2. Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 – ankietę można wypełnić on-line pod adresem: https://forms.gle/GJhU3kC3KgEeqSTCA. W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można: złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim (ul. Dworcowa 6) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
  3. Spotkanie konsultacyjne za pośrednictwem platformy Zoom (link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/89477914091) w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 14:00, z możliwością dołączenia do spotkania online z siedziby Urzędu Gminy.

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostaną podane do informacji publicznej poprzez następujące środki: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6 oraz na stronach www.tarnowopolski.pl oraz www.bip.tarnowopolski.pl.

Nie będą rozpatrywane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w formie innej aniżeli wskazane powyżej (tj. formularz konsultacyjny, badanie ankietowe, spotkanie konsultacyjne). Ponadto, pod uwagę nie będą brane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w terminie innym niż wskazany powyżej termin konsultacji (tj. od 15.04.24 r. do 19.05.24 r.). Co więcej, opinie zgłoszone poprzez formularz konsultacyjny będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy formularz będzie podpisany imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej uwagi.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski

PDFGPR Tarnów Opolski na lata 2023-2030.pdf (1,80MB)

PDFZałącznik do GPR Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 - Podobszar I Miedziana.pdf (709,13KB)

PDFZałącznik do GPR Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 - Podobszar II Nakło.pdf (2,05MB)

PDFZałącznik do GPR Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 - Podobszar III część sołectwa Tarnów Opolski.pdf (1,69MB)

DOCXTO_GPR-Formularz konsultacyjny.docx (144,44KB)

DOCXTO_GPR-Ankieta.docx (75,39KB)

Data publikacji: 15-04-2024 08:21
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×