Dziś jest: wtorek, 22-08-2017
Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopad 2006r.

Gminna Komisja Wyborcza
        W Tarnowie Opolskim
 
 
KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.
 
 
Gminna Komisja Wyborcza na podstawieart. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.),  przyznaje numery listom kandydatów zarejestrowanym tylko do rady gminy:
1)     dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie Art. 64o ust.5 pkt ustawy
2)      dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym;
 
Numery te Gminna Komisja Wyborcza przyzna, w drodze losowania, które odbędzie się publicznie w dniu 24 października 2006 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 pok. Nr 1
 
Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informację o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie poda się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację na stronie internetowej gminy Tarnów Opolski.
 
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                      /-/ Paweł Kampa

Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2380271
Wizyt dzisiaj: 680
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014