Szkoły Bez Barier - wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Tarnów Opolski

loga 2.jpeg
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

"Szkoły Bez Barier - wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Tarnów Opolski" (nr projektu POKL.09.01.02-16-019/09) jest to projekt, w którym uczestniczą następujące Publiczne Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Tarnów Opolski:

   1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle
   2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich
   3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Na realizację programu przeznaczono 781,93 zł na jednego ucznia, w całości  finansowane ze środków europejskich w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2010r. i potrwa do 30 listopada 2010r.

W ramach projektu odbywać będą się w szkołach zajęcia dodatkowe:

   1. z języka polskiego
   2. z języka angielskiego
   3. z matematyki
   4. z informatyki
   5. artystyczne
   6. zajęcia z logopedą
   7. doradztwo pedagogiczno – psychologiczne

Wszystkie zajęcia odbywają się nieodpłatnie, dzieci otrzymają potrzebne pomoce oraz materiały do zajęć, a na zakończenie certyfikaty uczestnictwa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną oraz odpowiednio przeszkoloną kadrę.


  Zobacz więcej na stronie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki www.efs.gov.pl

 


          PDFzakup podręczników i pomocy dydaktycznych.pdf

          PDFSprzęt zakupiony w ramach projektu i rozdysponowany na szkoły oraz do obsługi projektu.pdf

                                                            SDC10627.jpeg


      PDFSzkolenia nauczycieli.pdf

SDC10505.jpeg                   SDC10510.jpeg                DSCI1670.jpeg

Wręczenie certyfikatów nauczycielom

        IMG_0677.jpeg                     IMG_0675.jpeg


      PDFPSP Tarnów Opolski.pdf

         DSCN0255 - 2.jpeg               DSCN0257 - 3.jpeg              DSCN0272 - 2.jpeg

    

     IMG_0158.jpeg                   IMG_0542.jpeg             IMG_0670.jpeg

 

20 października uczniowie szkoły podstawowej w Tarnowie Opolskim uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu pt.: "Klejdy, jakle i ancugi, czyli wszystko o śląskim stroju ludowym". Dzieci zwiedziły skansen oraz poznały dawne stroje mieszkańców śląska.

    IMG_0625.jpeg                   IMG_0621.jpeg                  


     PDFPSP Nakło.pdf

                                DSCN1685.jpeg                         DSCN1688.jpeg

 

     PDFzajęcia atystyczne.pdf

     PDFzajęcia z malarstwa.pdf

                               DSCN1705.jpeg                         DSCN1788.jpeg        

                              DSCN1790.jpeg                         DSCN1794.jpeg

                                                      DSCN1909.jpeg

      PDFZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE.pdf                     leonardo (1).jpeg

     PDFPROGRAM PREWENCYJNY.pdf

     PDFZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PSP NAKŁO.pdf

     PDFzajęcia z języka angielskiego.pdf

     PDFzajęcia z języka polskiego.pdf

 


    PDFPSP Kąty Op..pdf

    Kąty marzec 2010 055.jpeg              różne kwiecień 2010 038.jpeg               różne kwiecień 2010 235.jpeg

                           różne kwiecień 2010 193.jpeg                          różne kwiecień 2010 195.jpeg

 

   PDFDodatkowe zajęcia z języka angielskiego.pdf

Na ludowo:

Zdjęcie019.jpeg        Zdjęcie025.jpeg       Zdjęcie026.jpeg       Zdjęcie037.jpeg

Wycieczka do teatru:

          leonardo 044.jpeg           leonardo 042.jpeg             leonardo 034.jpeg    

                         leonardo 001.jpeg                    leonardo 003.jpeg    

                         leonardo 013.jpeg                     leonardo 018.jpeg

 Przygotowania do przedstawienia:

  12.04.2010 472.jpeg      12.04.2010 483.jpeg      12.04.2010 485.jpeg       12.04.2010 489.jpeg

      12.04.2010 492.jpeg               DSC05499.jpeg             DSC05500.jpeg

     leonardo 070.jpeg                 leonardo 059.jpeg            leonardo 073.jpeg

   leonardo 075.jpeg                 leonardo 090.jpeg             leonardo 091.jpeg

  Przedstawienie "Śląskie baje" 

  leonardo 047.jpeg         leonardo 150.jpeg

 

  leonardo 093.jpeg        leonardo 098.jpeg         leonardo 113.jpeg     

  leonardo 116.jpeg       leonardo 122.jpeg        leonardo 129.jpeg        

  leonardo 132.jpeg        leonardo 136.jpeg      leonardo 137.jpeg      

  leonardo 143.jpeg        leonardo 147.jpeg        leonardo 148.jpeg

 

Zajęcia z prewencji

SDC10842.jpeg         SDC10841.jpeg        SDC10839.jpeg

SDC10838.jpeg        SDC10844.jpeg         SDC10837.jpeg

 Z dniem 1 września rozdane zostały certyfikaty wszystkim uczniob biorącym udział w zakończonych już zajęciach prewencujnych w PSP w Kątach Opolskich.


 

  Obraz.jpeg
 

Po przerwie wakacyjnej projekt jest kontynuowany. Przeprowadzono ponowny nabór wśród uczniów.

SDC10645.jpeg


W listopadzie na zakończenie projektu wszystkim uczestniczącym w nim dzieciom zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa oraz słodycze.

         SDC11766.jpeg             SDC11760.jpeg           SDC11754.jpeg

        SDC11742.jpeg             SDC11736.jpeg           SDC11735.jpeg

       SDC11734.jpeg              SDC11722.jpeg          SDC11719.jpeg

      SDC11717.jpeg              SDC11709.jpeg

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za udział, a dzieciom życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Data publikacji: 23-02-2010 18:01
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie