Inwestycje realizowane dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Funduszy Unijnych i Rządowych

 

 

Inwestycje realizowane dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Funduszy Unijnych i Rządowych
 
 
            Obecnie Gmina Tarnów Opolski realizuje wiele projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych oraz z dotacji rządowych.
 
Dzięki funduszom pochodzącym z Regionalnego Programu Europejskiego na lata 2007-2013 powstaje hala sportowa w Tarnowie Opolskim .Wartość całkowita projektu to kwota 4 253 490,46 a wysokość dofinansowania to 1 692 670,93 zł.
 W ramach tego samego programu tylko innych działań Gmina złożyła trzy kolejne wnioski:
 
Pierwszy z nich dotyczy zakupu wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie. Mają między innymi powstać sale językowe, klasy z nowoczesnym sprzętem do biologii i chemii, jak również mają zostać zakupione w ramach projektu tablice interaktywne, laptopy, nowe ławki  oraz wiele innych sprzętów potrzebnych w szkołach. Wartość projektu to 610 126,19 zł, a wysokość dofinansowania ma wynieść 499 692,38 zł. Obecnie projekt został oceniony pozytywnie i czeka na przyznanie środków.
 
Kolejny złożony projekt dotyczy termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolski wraz z modernizacją kotłowni opalanej gazem ziemnym i wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Wartość projektu oszacowana jest na kwotę 1 624 715,68 zł, a dofinansowanie ma wynieść 1 316 455,07 zł. Powyższy projekt jest obecnie oceniany przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 
Trzeci projekt z tego programu został złożony na modernizację i remont dróg gminnych w Tarnowie Opolskim: ul. Polną, ul. Leśną, ul. Piaskową. W ramach tego projektu powyższe drogi mają zostać wyłożone kostką betonową. Wartość projektu to kwota 1 478 862,78 zł, a wysokość dofinansowania zadania to 1 257 033,36 zł. Obecnie projekt ten jest również oceniany przez Instytucję Zarządzającą.
 
 
 
Ponadto Gmina Tarnów Opolski za pośrednictwem Wojewódzkiego (Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego otrzymała środki unijne na projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, który będzie realizowany w PSP Tarnów Opolski, oraz w Gimnazjum w Tarnowie Opolskim. W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone m in. w nowoczesne notebooki, tablice interaktywne, szybki Internet. Wartość projektu to 1010 000,00 zł wysokość uzyskanego dofinansowania 850 000,00 zł.
 
 
 
Gmina otrzymała również środki unijne z innego programu  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 394 878,00 zł. Dofinansowanie powyższego projektu wynosi 100 %. Realizacja projektu trwa w szkołach od 01.01.2010r. do 30.11.2010 r. Dzięki niemu uczniowie ze szkół podstawowych w Tarnowie Opolski, Kątach Opolskich, Nakle a także w filiach w Przyworach i w Kosorowicach mogą uczestniczyć w bezpłatnych dodatkowych zajęciach z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, informatyki, jak również w zajęciach artystycznych, logopedycznych oraz prewencyjnych. W ramach tego projektu część dzieci otrzymała m.in. bezpłatne podręczniki, a szkoły wzbogacą się w sprzęt do prowadzenia powyższych zajęć.
 
 
 
Z środków unijnych innego programu - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina zagospodaruje teren wokół zbiornika wodnego w Tarnowie Opolski. Wartość projektu to 143 537,67 zł dofinansowanie wynosi 107 653 zł. Prace przy zbiorniku zaplanowane były od stycznia do końca maja, jednak ze względu na niekorzystną aurę rozpoczną się w miesiącu kwietniu i jeżeli pogoda na to pozwoli to zakończą się zgodnie z planem – 31.05.2010r.
 
 
 
Gmina Tarnów Opolski realizuje również projekty dofinansowane z dotacji rządowych.
 
 
 
W roku 2009 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 wyremontowała drogę Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie. Wartość projektu wyniosła 152 500,00 zł, a dofinansowanie 76 250,00 zł.
W roku 2010 do tego samego projektu została zgłoszona ulica Odrzańska w Przyworach. Wysokość złożonego wniosku to kwota 367 000,00 zł a dofinansowanie 183 500.00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej. W momencie przyznania środków na w/w zadanie Gmina rozpocznie jego realizację.
 
 
 
Również z dotacji rządowych Gmina Tarnów Opolski zrealizowała projekt „Radosna Szkoła” w PSP w Nakle, polega on na zakupie wyposażenia do miejsc zabaw dla dzieci młodszych. Dzięki niemu zostały zakupione m.in.. piłki, maty gry i inne zabawki edukacyjne. Dotacja projektu wyniosła 100 % kwoty – 5 996,00 zł. Na rok 2010 z tego samego p0rojektu zostały przyznane na wyposażenie miejsc zabaw pieniądze dla PSP w Tarnowie Opolskim, kwota 11 993,00 zł oraz dla PSP w Kątach Opolskich kwota 5 996.00 zł. Kwoty te są dofinansowywane w 100 %. Ponadto PSP w Tarnowie Opolskim otrzymało z powyższego projektu kwotę 60 822,00 zł na utworzenie placu zabaw przy szkole – wartość całego zadania to kwota 121 644,00 zł.
 
 
 
            Ponadto w Tarnowie Opolskim w ramach programu ”Moje boisko Orlik 2012” ma powstać kompleks sportowy składający się z boiska piłkarskiego oraz z boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Wartość projektu to 1 450 000,00 zł dofinansowanie to kwota 666 000,00 zł.
 
 
 
Gmina wspierała i dofinansowała również projekt składany przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Wsi Kąty Opolskie dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego w Kątach Opolskich. W roku 2010 Gmina złożyła również projekt   Z PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Kraina Św. Anny”, na dofinansowanie Dożynek Gminnych w Nakle. Wartość projektu to 31 908,26 zł a wysokość dofinansowania to 22 335,78 zł. Obecnie trwa ocena w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą.
 
 
 
Trwają również przygotowania do złożenia wniosków w ramach POKL dla szkół i przedszkoli na prowadzenie dodatkowych zająć i na zakup potrzebnych materiałów do ich prowadzenia. W ramach PROW Gmina przymierza się do złożenia wniosku na budowę sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim i w Walidrogach.Liczymy na równie pomyślne oceny przygotowywanych wniosków.
 
 
 
             W ramach dofinansowania z funduszy unijnych będzie wykonywana również kanalizacja sanitarna.
Data publikacji: 06-05-2010 13:46
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie