Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013,
II Oś Priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych, gmina Tarnów Opolski pozyskała środki poprzez partnerstwo z Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu na stworzenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Tarnowie Opolskim oraz w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim systemu informatycznego umożliwiającego działanie elektronicznych dzienników. Projekt pod nazwą „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” wiąże się również z zakupem niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania projektu m.in.: 5 tablic interaktywnych, 5 rzutników multimedialnych, 50 szt. komputerów przenośnych. Na dzień dzisiejszy zostało przygotowane pomieszczenie – serwerownia z odpowiednią wentylacją i alarmem. Wysokość dofinansowania projektu to 850 000,00 zł wkład Gminy 150 000,00. Powyższy projekt ułatwi funkcjonowanie szkołom i pozwoli im dorównać jakością szkołom innych krajów unijnych. E- szkoła - to szkoła przyszłości.
 
Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie wodip.opole.pl
 
Data publikacji: 05-08-2011 12:35
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie