Dziś jest: wtorek, 22-08-2017
Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Z nauką za pan brat

 

121003222603.jpegGmina Tarnów Opolski/Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej  realizuje projekt systemowy "Z nauką za pan brat!" (nr projektu POKL.09.01.02-16-118/12-00), w którym uczestniczą następujące szkoły podstawowe wraz z filiami:

1.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle

2.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich

3.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim

Głównym celem ww. projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Na realizację programu zaplanowano kwotę 112 088,00 zł, w całości  finansowane ze środków europejskich w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Realizacja projektu rozpoczęła się  9 października 2012 r. i potrwa do 31 lipca 2013 r.

W ramach projektu odbywają się w szkołach zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne tj.: zajęcia rozwijające dla uczniów w zakresie nauki języka angielskiego zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie i zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Uczniowie otrzymają niezbędne pomoce dydaktyczne oraz materiały. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną oraz odpowiednio przeszkoloną kadrę.Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2382009
Wizyt dzisiaj: 2418
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014