Gmina Tarnów Opolski realizuje projekt 8.3 POIG

LISTA GOSPODARSTW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU!!!

 DOClista gospodarstw domowych zakwalifikowanych do projektu.doc

 

images.jpeg


Gmina Tarnów Opolski realizuje projekt 8.3 POIG

 

30 rodzin z Gminy Tarnów Opolski i jedna jednostka podległa gminie (Gminny Ośrodek Kultury), skorzysta z programu "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski".

 

 

 

Głównym celem  projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Tarnów Opolski, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej. Drugim również ważnym celem, mającym za zadanie wzmocnienie głównego celu projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych poprzez otwarty dostęp do pracowni komputerowej z bezpłatnym Internetem w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim. Pracownia komputerowa otwarta w godzinach od 10 do 20.

Grupy docelowe zgodne z działaniem 8.3 POIG:

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia

w ramach systemu pomocy społecznej,

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia

w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do

uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą

oraz/ lub ośrodkami pomocy społecznej,

– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Projekt “Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” jest w 100 proc. finansowany z funduszy unijnych. Całkowita wartość projektu to 508 800 zł.

Biuro projektu znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolski, ul. Os. Zakładowe 7. Osoby do kontaktu:

Maria Bochańska  tel. 774640868

Halina Pacholczuk tel. 774003550

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości warunków życia mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. Upowszechnienie dostępu do sieci internetowej w oddziaływaniu długoterminowym przełoży się na podniesienie standardu życia wszystkich mieszkańców Gminy, rozwój gospodarczy, powstanie nowych miejsc pracy - szczególnie w branży usługowej oraz wzrost aktywności gospodarczej.

 

DOCregulamin_rekrutacji.doc
DOCformularz zgloszeniowy.doc
DOCzałącznik nr 2- oswiadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy.doc
DOCzałącznik nr 2- oswiadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy.doc
DOCzalacznik nr 3- oświadczenie o braku komputera i dostepu do internetu.doc
DOCzałącznik nr 4 akceptacja warunków regulaminu.doc
DOCzałącznik nr 5 oswiadczenie dot. danych osobowych.doc
 

 

Data publikacji: 14-08-2013 13:36
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie