Dziś jest: wtorek, 19-09-2017
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Gmina Tarnów Opolski realizuje projekt 8.3 POIG

LISTA GOSPODARSTW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU!!!

 DOClista gospodarstw domowych zakwalifikowanych do projektu.doc

 

images.jpeg


Gmina Tarnów Opolski realizuje projekt 8.3 POIG

 

30 rodzin z Gminy Tarnów Opolski i jedna jednostka podległa gminie (Gminny Ośrodek Kultury), skorzysta z programu "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski".

 

 

 

Głównym celem  projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Tarnów Opolski, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej. Drugim również ważnym celem, mającym za zadanie wzmocnienie głównego celu projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego we wszystkich grupach społecznych i wiekowych poprzez otwarty dostęp do pracowni komputerowej z bezpłatnym Internetem w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim. Pracownia komputerowa otwarta w godzinach od 10 do 20.

Grupy docelowe zgodne z działaniem 8.3 POIG:

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia

w ramach systemu pomocy społecznej,

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia

w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do

uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą

oraz/ lub ośrodkami pomocy społecznej,

– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Projekt “Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” jest w 100 proc. finansowany z funduszy unijnych. Całkowita wartość projektu to 508 800 zł.

Biuro projektu znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolski, ul. Os. Zakładowe 7. Osoby do kontaktu:

Maria Bochańska  tel. 774640868

Halina Pacholczuk tel. 774003550

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości warunków życia mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. Upowszechnienie dostępu do sieci internetowej w oddziaływaniu długoterminowym przełoży się na podniesienie standardu życia wszystkich mieszkańców Gminy, rozwój gospodarczy, powstanie nowych miejsc pracy - szczególnie w branży usługowej oraz wzrost aktywności gospodarczej.

 

DOCregulamin_rekrutacji.doc
DOCformularz zgloszeniowy.doc
DOCzałącznik nr 2- oswiadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy.doc
DOCzałącznik nr 2- oswiadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy.doc
DOCzalacznik nr 3- oświadczenie o braku komputera i dostepu do internetu.doc
DOCzałącznik nr 4 akceptacja warunków regulaminu.doc
DOCzałącznik nr 5 oswiadczenie dot. danych osobowych.doc
 

 


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2456634
Wizyt dzisiaj: 2001
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014