Zarządzenie Wójta Gminy w spr podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR II/244/10
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
z dnia 21 września 2010 r.
 
                                              
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 
 
 
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
 
§ 1.
 
Na obszarze Gminy Tarnów Opolski miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są:
 
  1. w sołectwach: Nakło, Tarnów Opolski i Raszowa – słupy ogłoszeniowe.
 
  1. w sołectwach: Kąty Opolskie, Kosorowice, Miedziana, Przywory i Walidrogi – wiaty przystanków autobusowych.
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie internetowejgminy Tarnów Opolski.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                         
                                                                                                          W Ó J T
                                                                                               
                                                                                                  /-/Zygmunt Cichoń
 
Data publikacji: 23-09-2010 08:22
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie