Dziś jest: środa, 23-08-2017
Imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowie Opolskim.


 

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowie Opolskim.

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowie Opolskim.     

Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w statutowo zajmują się w/w dziedziną do zgłaszania propozycji do w/w uchwały  poprzez wysłanie opinii i propozycji , na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Termin rozpoczęcia:11.04.2011

Termin zakończenia: 21.04.2011

PDFScan0623.pdf


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2383813
Wizyt dzisiaj: 1530
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014