Konsultacje nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „ALICJI” i „JULII” ulicy w miejscowości Tarnów Opolski

OGŁOSZENIE

  

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „ALICJI” i „JULII” ulicy w miejscowości Tarnów Opolski.

 

       Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmiotem wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w statutowo zajmują się w/w dziedziną do zgłaszania propozycji do w/w uchwały poprzez wysłanie opinii i propozycji, na adres: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

             -rozpoczęcie konsultacji od dnia 16 sierpnia 2011r

             -zakończenie: 25 sierpnia 2011 r.

             -termin składania opinii i propozycji upływa z dniem 25 sierpnia 2011r.

 

 

W załączeniu projekt w/w uchwały.   DOCZARZĄDZENIE Nr OR.doc

 

Data publikacji: 16-08-2011 13:50
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie