Dziś jest: wtorek, 22-08-2017
Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Konsultacje nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „ALICJI” i „JULII” ulicy w miejscowości Tarnów Opolski

OGŁOSZENIE

  

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „ALICJI” i „JULII” ulicy w miejscowości Tarnów Opolski.

 

       Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmiotem wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w statutowo zajmują się w/w dziedziną do zgłaszania propozycji do w/w uchwały poprzez wysłanie opinii i propozycji, na adres: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

             -rozpoczęcie konsultacji od dnia 16 sierpnia 2011r

             -zakończenie: 25 sierpnia 2011 r.

             -termin składania opinii i propozycji upływa z dniem 25 sierpnia 2011r.

 

 

W załączeniu projekt w/w uchwały.   DOCZARZĄDZENIE Nr OR.doc

 


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2380282
Wizyt dzisiaj: 691
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014