Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - LIKWIDACJA ZAKŁADU 30.09.2016r

zdjęcie zgkim.jpeg

Utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XII/71/95 z dnia 25 września 1995r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
 

LIKWIDACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
PDFUchwała Nr XXI-147-2016 z dnia 13.06.2016 w sprawie likwidacji ZGKiM.pdf

 

Park Technologiczno – Innowacyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Przyworach, ul Wiejska 13, 46-050 Tarnów Opolski

Dział Wodociągi i Kanalizacja -Kierownik Krystian Smolka
ul. Cmentarna 5,  46-050 Tarnów Opolski

e-mail: 

http://www.pti-przywory.pl

tel./fax: 77 4 644 208
tel.: 77 4 645 425

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 14:30

 Pogotowie wodociągowe - tel.: 506 675 682 
(po godz. 15 i w dni wolne od pracy)

Pogotowie kanalizacyjne PTI Przywory (Kąty Op., Przywory) - tel.: 506 675 682
(po godz. 15 i w dni wolne od pracy)

Pogotowie kanalizacyjne WiK Opole (Nakło, Miedziana, Tarnów Op. Kosorowice)
- tel.: 994
lub 77 44 35 664 lub 77 44 35 662  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych - tel.: 503576146 

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. CMENTARNA 5, 46-050 TARNÓW OPOLSKI

ogłasza

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą od dnia 01 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Tarnów Opolski i miejscowości Grabów - Gmina Izbicko, na podstawie art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.139) oraz PDFUchwała Nr XXII-154-2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia.pdf

 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody:

  • cena za dostarczanie 1 m3 wody:                                                          3,06 zł
  • cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego wodomierza głównego: 3,25

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Trzeci rok z kolei utrzymujemy dla Państwa taryfę na tym samym poziomie.

OKRES ZIMOWY-ZABEZPIECZ PRZYŁĄCZ

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia na okres zimowy przyłączy wodociągowych, znajdujących się w pomieszczeniu bądź studni wodomierzowej, przed zamarznięciem.

 

Data publikacji: 17-10-2008 08:58
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie