aplikacja mobilna

Zagrożenia,niebezpieczeństwa

Szanowni Państwo!                                             

Ostatnie wydarzenia w Londynie przypominają nam o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na wszelkie nietypowe zachowania ludzi lub znajdujące się w dziwnych miejscach, pozostawione bez opieki paczki i pakunki.

Jeżeli w miejscu publicznym, na imprezie czy zakupach zauważysz:
· podejrzanie lub dziwnie zachowujące się osoby,
· pozostawioną, porzuconą paczkę lub przedmiot,
· samochód budzący twoje podejrzenia,
lub znajdziesz się w innej niecodziennej sytuacji

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Z A R E A G U J ! ! !

· zgłoś o tym służbom porządkowym, które znajdują się na miejscu,
· jeżeli to niemożliwe zadzwoń:
997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - Telefon alarmowy

Można zadzwonić również do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody pod bezpłatny nr 0 800 163 136.
Właściwe służby, tak jak zawsze, będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Tym bardziej, że na świecie pojawiły się nowe zagrożenia. My także musimy nauczyć się na nie reagować.

· ZAWSZE wykonuj polecenia służb porządkowych i ratowniczych.

Data publikacji: 03-03-2017 09:02
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×