aplikacja mobilna

Modernizacja energetyczna budynku szkoły w ramach działania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Modernizacja energetyczna.jpeg

Gmina Tarnów Opolski pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Projekt obejmuje realizację zadań z zakresu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na terenie Gminy Tarnów Opolski. Budynek, objęty projektem to szkoła o powierzchni użytkowej 2 089,80 m2 wykonana w technologii tradycyjnej murowanej o mieszanym układzie konstrukcyjnym z 1963 r. Budynek nie jest ocieplony ani w zakresie ścian zewnętrznych, ani stropodachu. Istniejąca kotłownia opalana paliwem stałym, zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku i wykazuje niską sprawność, a także wysoką emisyjność związaną z użytkowaniem paliwa węglowego. W budynku brak jest centralnej instalacji przygotowania c.w.u Przedsięwzięcie zostało zaplanowane zgodnie z wykonanym audytem energetycznym, który uwzględniał kilka wariantów dla każdego usprawnienia i obejmuje termomodernizację przegród zewnętrznych, modernizacja systemu cwu, wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne LED, montaż centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła 70%, wymiana części okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu ogrzewania. W wyniku projektu Gmina Tarnów Opolski osiągnie wskaźniki rezultatu w postaci: Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 729 802,31 kWh/rok  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 207,21 Mg CO2/rok , Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 22,00 MWh/rok , Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1 932,73 GJ/rok , Zmniejszenie zużycia energii końcowej 2 011,94 GJ/rok  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 35,90 MWht/rok A także wskaźniki produktu:  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1  Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 089,8 m2  Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,151 MW

Dofinansowanie wyniosło:

 

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

2 937 548,27

2 086 056,09

1 199 065,04

Nasi partnerzy:

×