aplikacja mobilna

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W GMINIE W SEZONIE 2020/2021


Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy zajmować będzie się Park Technologiczno -Innowacyjny Sp. z o. o w Przyworach ul. Wiejska 13. 
Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.
W razie zgłoszeń nr kontaktowy tel. 503-576-146
 

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zobowiązuje się do:

1. Niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu i błota chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości przez :
- odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
- podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Usunąć sople lodowe i nawisy śniegu z dachów nieruchomości służących do użytku publicznego bezzwłocznie po ich pojawieniu się.

3. Usunięcie z ulicy oraz chodnika przywiezionego węgla, koksu i innych materiałów oraz oczyszczenie ich z pozostałości po ww. materiałach przez osobę, do której go dostarczono.

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi należące do nw. zarządców:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Op. , Opole

Drogi utrzymywane przez ZDP w Opolu

m. Kąty Opolskie
Nr drogi Nazwa ulicy
1716 Kościelna, Odrzańska
1768 Szeroka

m. Kosorowice
Nr drogi Nazwa ulicy
1712 Opolska, Tarnowska
1829 Św. Jacka

m. Miedziana
Nr drogi Nazwa ulicy
1712 Wiejska

m. Nakło
Nr drogi Nazwa ulicy
1749 Raszowska
1750 Tarnowska

m. Przywory
Nr drogi Nazwa ulicy
1712 Tarnowska

m. Raszowa
Nr drogi Nazwa ulicy
1712 Ozimska
1748 Cygana
1749 Nakielska
1764 Mickiewicza

m. Tarnów Opolski
Nr drogi Nazwa ulicy
1712 Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767)
1767 Powstańców Śl.
1750 Nakielska

m. Walidrogi
Nr drogi Nazwa ulicy
1751 Dąbrowicka

Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.
Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg w okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogowym Chrząstowice pod nr tel. 605-424-010, lub u dyżurnego akcji zimowej tel. 604-428-460, jak również w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych tel. 77/ 411-40-69, 441-40-70 lub dyżur : tel. 694-907-485, 604-428-460

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do obowiązku którego należy odśnieżanie ul. Krapkowickiej na trasie Kąty Op. – Przywory.
Informację o zimowym utrzymaniu dróg można uzyskać pod nr 604 087 131 oraz 660 426 303, tel. 77/459 18 30

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – obowiązek utrzymania Drogi Krajowej nr 94 Opole – Strzelce Op. Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego utrzymaniu dróg można dokonać pod nr tel. 77/456 50 58 tel. kom. 668 482 497 .

Data publikacji: 19-01-2021 13:30
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×