aplikacja mobilna

PSZOK w Tarnowie Opolskim już czynny !

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3 lutego 2023 roku został uroczyście otwarty dla mieszkańców gminy Tarnów Opolski. Punkt zlokalizowany jest w Tarnowie Op. przy ul. Św. Jacka 6A, a czynny będzie cztery dni w tygodniu, w tym w każdą sobotę i w dni targowe.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz, zastępca wójta  - Magdalena Chudowska, członek zarządu województwa opolskiego - Antoni Konopka, Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” - Karina Kacperczyk oraz reprezentanci zarządu Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A. -  Henryk Malisz oraz Małgorzata Mokwa. W otwarciu uczestniczyli również przedstawiciele gmin członkowskich związku, Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów z Samorządami w TAURON Dystrybucja – Tomasz Topola, radni gminy, sołtysi oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim – skarbnik – Aneta Knapik, sekretarz – Tomasz Rega oraz pracownicy merytoryczni zaangażowani w realizację tej inwestycji.

Budowa PSZOK-u możliwa była dzięki dofinansowaniu, jakie gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

PSZOK w Tarnowie Opolskim powstał dzięki współpracy Gminy Tarnów Opolski z Zakładami Wapienniczymi LHOIST S.A. w Tarnowie Opolskim (na terenie wydzierżawionym od ZW LHOIST S.A.).

 

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Tarnów Opolski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ważnym elementem PSZOK jest Szpargałek - punkt wymiany rzeczy używanych, w której przedmioty w dobrym stanie, ale już nieużytkowane, będą mogły znaleźć nowego właściciela.

Szpargałek to przestrzeń, w której nie są  przyjmowane odpady, a przedmioty, które nadają się do ponownego użycia. Przedmioty te powinny być sprawne technicznie oraz czyste i niestwarzające zagrożenia dla przyszłych użytkowników. Głównym założeniem Szpargałka jest wydłużenie życia rzeczy, które już nie są w domu potrzebne ale ktoś inny może z nich jeszcze skorzystać.

Obiekt zarządzany będzie, w ramach porozumienia, przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu a szczegółowe warunki korzystania z PSZOK określa Regulamin dostępny w PSZOK oraz na stronie www.czystyregion.pl.

PSZOK w Tarnowie Opolskim został wybudowany przez Gminę Tarnów Opolski w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, pod nazwą: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim”.

unia logo - pszok.png

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Tarnów Opolski

Tytuł projektu: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim”.

Całkowite koszty budowy: 1 549 467,32 zł

Dofinansowanie z UE: 1 242 870,70 zł

Wkład własny gminy: 303 596,62 zł

Numer umowy: RPOP.05.02.00-16-0004/20-00

Data publikacji: 09-02-2023 14:01
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×