aplikacja mobilna

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu marcu 2023 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu marcu 2023 r.

 

21.03.2023 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,  które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Wizytacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle.
2. Analiza Projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
  3. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (wyraża się zgodę);
  4. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (nie wyraża się zgody);
  5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ludowego Zespołu Sportowego GKS PIOMAR Tarnów Opolski-Przywory;
  6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski”;
  7. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski;
  8. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski.

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.03.2023 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Wizytacja studni wodociągowej w miejscowości Raszowa oraz stacji ujęcia wody w Tarnowie Opolskim.
2. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.03.2023 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP
w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

 

Data publikacji: 17-03-2023 11:08
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie