aplikacja mobilna

Debata nad raportem o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok

Na sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali narad budynku przy ul. Dworcowej 4 w  Tarnowie Opolskim Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 25 czerwca 2023 r. (niedziela). Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie zgłoszeń do dnia 23 czerwca 2023 r. (piątek). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Tarnów Opolski przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta (na parterze). 

więcej informacji: Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok

DOCZarządzenie Nr OR.0050.576.2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.doc (106,50KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.576.2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.pdf (3,17MB)

 

 

 

Data publikacji: 17-05-2023 10:41
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×