aplikacja mobilna

Rolniku - uwaga na pszczoły

Zatrucie pszczół niewłaściwie wykonywanymi opryskami jest aktualnie jednym z największych problemów pszczelarstwa w Polsce. Wymieranie rodzin pszczelich jest dużą stratą zarówno dla pszczelarzy, jak również dla rolników.

Opryskiwanie powinno wykonywać się w porze wieczornej, wraz z zakończeniem oblotu pszczół, który trwa od świtu do zmierzchu. Poprawne wykonywanie oprysku środkiem ochrony roślin, uwzględniające odpowiednie godziny pracy i strefy buforowe, minimalizuje ryzyko zatrucia pszczół oraz innych owadów zapylających.

Środki ochrony roślin można stosować wyłącznie w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, co regulują takie akty prawne jak ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin. Niestosowanie się do przepisów może skutkować nałożeniem kary finansowej.

 

Dlatego prosimy Rolników o świadome i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin, w oparciu o zasady ochrony pszczół przed zatruciami.

 

 

Data publikacji: 25-05-2023 13:52
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×