aplikacja mobilna

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Nr LIV Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 5 czerwca 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4

odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tarnów Opolski

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy;
  2. Sprawy regulaminowe:
    - stwierdzenie prawomocności obrad sesji,
    - przedstawienie porządku obrad sesji;
  3. Podejmowanie uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
  • Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

       4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

 

Data publikacji: 01-06-2023 12:53
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×