aplikacja mobilna

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Nr LVII Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 7 września 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 7 września 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00

w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4

 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tarnów Opolski

 

 1. Otwarcie LVII sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:

     - stwierdzenie prawomocności obrad sesji,

                   - przedstawienie porządku obrad sesji;

 1. Podejmowanie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski;
 4. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Kąty Opolskie;
 5. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Przywory;
 6. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Miedziana;
 7. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Kosorowice;
 8. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Tarnów Opolski;
 9. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Nakło;
 10. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Raszowa;
 11. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Walidrogi.
 1. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                          /-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

Data publikacji: 05-09-2023 11:13
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×