aplikacja mobilna

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą “Opolska Profilaktyka Szkolna – Pomoc ma Moc”

Zarząd Województwa Opolskiego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ogłasza konkurs ofert na powierzenie w latach 2023-2024 realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Opolska Profilaktyka Szkolna – Pomoc ma Moc” – dotyczących:

  • przygotowania realizacji i realizacji w szkołach województwa opolskiego rekomendowanych programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uniwersalnej lub selektywnej, zawartych w bazie systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia,
  • realizacji w szkołach województwa opolskiego działań o charakterze superwizyjnym, konsultacyjnym i/lub pomocowym dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych oraz rozwiązywania problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi – adresowanych do osób pracujących w szkołach, rodziców i uczennic/uczniów,
  • realizacji w szkołach województwa opolskiego Treningów Umiejętności Społecznych dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych.

Oferty wraz z kompletem wymaganych załączników powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września  2023 roku.

Informacje dotyczące konkursu udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, pod numerem telefonu 504 195 687 lub e-mailowo 

 

więcej informacji: https://bip.opolskie.pl/2023/08/opolska-profilaktyka-szkolna-pomoc-ma-moc/

 

Data publikacji: 06-09-2023 10:14
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×