aplikacja mobilna

Zero wypadków w rolnictwie – czy to możliwe? (dot. Wizji Zero)

We współczesnym rolnictwie, poza tradycyjnymi działaniami, korzysta się ze skomplikowanego parku maszynowego oraz środków chemicznych, co wymaga szczególnej i dodatkowej ostrożności. W związku z tym, rolnictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych sektorów gospodarki. Odzwierciedlają to statystyki chorób zawodowych rolników i wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych. Wypadki przy pracy nie są przypadkowe, ani nieuniknione – zawsze wynikają z określonych przyczyn. Tak nie musi być. Wspólna praca nad wyeliminowaniem tych przyczyn, pozwoli na zapobieganie wypadkom oraz chorobom zawodowym.

Mniej wypadków i lepsze warunki pracy oraz poprawa zdrowia rolników to cel Strategii "Wizja Zero", która opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mając własne, wypracowane przez długoletnie praktyki, pomysły i koncepcje działań, jest zgodna i komplementarna wobec Strategii Wizji Zero. Jest to więc bardzo atrakcyjny partner w działaniach na rzecz ograniczenia ilości wypadków w gospodarstwach.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od początku swojego istnienia, prowadzi działania prewencyjne na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Ponieważ świat nie stoi w miejscu i nowoczesne rolnictwo stawia wciąż nowe zadania, KRUS nieprzerwanie doskonali środki bezpieczeństwa.

Do promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi Kasa wykorzystuje różne formy działań - szkolenia, pogadanki, konkursy wiedzy o bhp, przeglądy gospodarstw i prac polowych, pokazy, publikacje w środkach masowego przekazu.

Podczas szkoleń rolnicy są informowani o zagrożeniach będących główną przyczyną wypadków oraz zachęcani do stosowania konkretnych rozwiązań – m.in. stosowania właściwego obuwia roboczego, poprawy stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, zakupu bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożone ładunki, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z załadowanych przyczep. Rolnikom prezentowane są wyroby o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy, posiadające Wyróżnienie Targowe "Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” i „Znak Bezpieczeństwa KRUS”.

Poza szkoleniami Kasa popularyzuje wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie wykorzystując środki masowego przekazu, organizując różnego typu konkursy wiedzy o bhp, konkursy na bezpieczne gospodarstwo rolne, wystawy oraz pokazy.

Dzięki udziałowi w różnych aktywnościach prewencyjnych, poszerzyła się wiedza mieszkańców wsi na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Rolnicy coraz częściej mają świadomość, że dobry stan zdrowia, bez wypadków i chorób zawodowych, to podstawa ich sukcesu – zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. Efektem upowszechniania zasad ochrony zdrowia i życia oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z działalnością rolniczą jest poprawa bezpieczeństwa pracy rolników.

Formy i kierunki oddziaływania działalności prewencyjnej Kasy oparte są na analizie przyczyn i okoliczności zgłaszanych do KRUS wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Kasa wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, niekosztownych rozwiązań eliminujących ryzyka wypadkowe, a także zachęca rolników do usuwania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy. Udział w działaniach prewencyjnych Kasy jest nieodpłatny i dobrowolny.

Popularyzacja założeń „Wizji Zero” jest więc podkreśleniem wagi działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych prowadzonych od lat przez Kasę.

Rolnicza prewencja wypracowała cały system działań na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i zmierzyć się z ambitnymi założeniami Strategii Wizji Zero.

 

Iwona Porowska – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń

 

 

Data publikacji: 12-09-2023 09:40
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×