aplikacja mobilna

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w m-cu wrześniu 2023 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu wrześniu 2023 r.

 

19.09.2023 r. (wtorek) godz. 9.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim za 2022 rok.

 

19.09.2023 r. (wtorek) godz. 15.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,  które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza Projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kątach Opolskich i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Tarnów Opolski;
  4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu na okres 5 lat;
  5. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Tarnów Opolski nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Tarnów Opolski;
  6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej;
  7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Nr OR.152.2.2023.

2. Spotkanie z dyrektorami placówek dydaktycznych i kierownikiem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej;

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

20.09.2023 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Spotkanie z Sołtysami  w celu omówienia stanu dróg oraz wycinki i pielęgnacji drzew w gminie Tarnów Opolski;

2. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

20.09.2023 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP
w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r.;

2. Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 r.;

3. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ dr Rudolf Urban

Data publikacji: 18-09-2023 13:55
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×