aplikacja mobilna

Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 września 2023 r. w sprawie o podanie do publicznej wiadomości treści uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożonej przez Stowarzyszenie: Klub Karate KTOKUSHIN TORII z miejscowości Tarnów Opolski

SOZ.525.1.4.2023

Ogłoszenie
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  złożonej przez Stowarzyszenie : Klub Karate KTOKUSHIN TORII z miejscowości Tarnów Opolski.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia oferty w sposób określony w w/w art. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy przesłać na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6a, 46-050 Tarnów Opolski lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ug@tarnowopolski.pl z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego – Stowarzyszenie Klub Karate KTOKUSHIN TORII.

 

PDFOgłoszenie.pdf (1,36MB)

PDFOferta Karate Kyokushin Torii.pdf (704,81KB)

PDFUnieważnenie z dnia 26.09.2023.pdf (1,16MB)
 

 

 

Data publikacji: 26-09-2023 12:15
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×