aplikacja mobilna

Zaproszenie do naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030

Szanowni Państwo,

Gmina Tarnów Opolski przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 (GPR).

Opracowanie dokumentu GPR realizowane jest w formule uspołecznionej, co oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań rozwojowych dedykowanych obszarowi rewitalizacji, wyznaczonemu Uchwałą nr LIX/456/2023 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski (link do uchwały).

W związku z tym zapraszam Państwa do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczynią się do wsparcia prowadzonego przez Gminę Tarnów Opolski procesu odnowy obszaru rewitalizacji. Zgłoszenia należy składać w terminie od 07.02.2024 r. do 08.03.2024 r. poprzez formularz zgodnie
z zasadami naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Założono, że projekty powinny przyczyniać się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz gospodarczych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych i/lub technicznych i/lub środowiskowych występujących na obszarze rewitalizacji w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Powinny być także spójne z celami rewitalizacji i powiązane z innymi działaniami rewitalizacyjnymi. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania opisów projektów ujęto w załączniku do zaproszenia.

Przyszli wnioskodawcy projektów będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, a także innych programów.

Serdecznie zapraszam do składania koncepcji projektów na formularzu karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

 

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Tarnów Opolski

DOCXZAPROSZENIE DO NABORU.docx (29,93KB)
PDFZarządzenie Nr.OR.0050.677.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski.pdf (193,54KB)

Data publikacji: 06-02-2024 15:01
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×