aplikacja mobilna

Elektryczność w budynkach gospodarczych

Elektryczność w gospodarstwie rolnym to ważny element pracy rolnika, który odpowiada za jego bezpieczeństwo i wydajność. Rolnicy w swoim środowisku pracy mają do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które jeśli są niewłaściwie użytkowane, stają się przyczyną wypadków, chorób a nawet śmierci.

Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia dla człowieka i jego środowiska.

Oto kilka istotnych zaleceń prewencyjnych związanych z elektrycznością w gospodarstwie rolnym:

  1. Uważaj na wilgoć

Pomieszczenia gospodarskie często są wilgotne, a instalacje elektryczne mają odsłonięte elementy metalowych konstrukcji i instalacji.  Jeśli elementy instalacji elektrycznej będą uszkodzone, a podłogi w budynkach inwentarskich wilgotne, to ryzyko porażenia prądem będzie bardzo wysokie. Stosowanie izolowanych, najlepiej podtynkowych przewodów, zabezpieczy instalację przed niekorzystnym wpływem wilgoci.

  1. Sprawdzaj instalację elektryczną

Obecność w powietrzu różnych substancji, w tym amoniaku lub siarkowodoru, przyspiesza korozję styków i przewodów oraz szkodliwie wpływa na izolację instalacji elektrycznej.

W efekcie instalacja koroduje i powoduje przepalenie bezpieczników lub zwarcia. Regularnie wykonuj okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i naprawiaj uszkodzenia, a naprawy zlecaj osobom z odpowiednimi uprawnieniami.

  1. Bezpieczne urządzenia elektryczne

Przed użyciem elektronarzędzi sprawdź stan obudowy, izolacji, wtyczek – wszystkie przewody elektryczne i przedłużacze muszą mieć nieuszkodzoną izolację. Przy włączaniu do zasilania upewnij się, czy urządzenie jest przystosowane do napięcia w gniazdku.  Podczas pracy

z elektronarzędziami unikaj klękania na przewodzącym podłożu (ziemi, betonie), nie dotykaj jedną ręką urządzeń elektrycznych, a drugą ręką uziemionych przedmiotów i konstrukcji.

  1. Unikaj ryzyka

Unikaj podłączania maszyn i urządzeń do zasilania za pomocą przedłużaczy leżących na ziemi, łatwo uszkodzić izolację. Podczas naprawy elektronarzędzi odłącz je od źródła zasilania, nie dotykaj jakichkolwiek części urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, zwłaszcza mokrymi lub skaleczonymi dłońmi. Jeżeli naprawiane urządzenie musi pozostać włączone, stań na suchym podłożu w gumowych butach.

  1. Nowoczesne rozwiązania

Jeśli masz możliwość wymiany starej instalacji elektrycznej na nową, koniecznie to zrób. Skutecznym rozwiązaniem przed porażeniem prądem jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych - w przypadku wystąpienia zwarcia lub przebicia, ich działanie przerywa obwód i ryzyko porażenia jest minimalne.

  1. Tylko nowe bezpieczniki

Najpowszechniejszym zabezpieczeniem w instalacjach starego typu jest bezpiecznik topikowy. Gdy taki bezpiecznik się przepali, od razu należy wymień go na nowy o takiej samej wartości znamionowej. Bezwzględnie zabronione jest naprawianie starych bezpieczników, szczególnie zabronione jest tzw. watowanie.

  1. Niebezpieczna prowizorka

Wszystkie amatorskie przeróbki i prowizoryczne podłączenia mogą okazać się śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego, jeśli nie masz pewności jak naprawić usterkę, nie rób tego samodzielnie.

  1. Edukacja

Informuj innych o zagrożeniach związanych z instalacją elektryczną i zabezpieczaj nieużywane gniazda wtyczkowe. Minimalizacja zagrożeń w gospodarstwie świadczy o dbałości o zdrowie i życie własne oraz najbliższych.

  1. Dzieci, a elektryczność

Pamiętajmy o najmłodszych i chrońmy ich przed porażeniem prądem. Unikajmy przebywania dzieci w pobliżu urządzeń elektrycznych.

 

Opracowano na podstawie materiałów  informacyjnych  KRUS

Anna Wołkowiecka – Specjalista w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu.

 

Data publikacji: 08-03-2024 12:32
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×