aplikacja mobilna

Ogłoszenie o sesji Nr II Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE

w dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4
odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

 

 1. Otwarcie II sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 7. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok”;
 8. Podejmowanie uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024;
  3. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Przywory;
  4. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów Opolski;
  5. Projekt uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Tarnów Opolski reprezentowania Gminy Tarnów Opolski w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;
  6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszowa;
  7. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski;
  8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku OR.1510.7.2024.   

 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Szymon Dyga

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

 

Data publikacji: 17-05-2024 13:24
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×