aplikacja mobilna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY TARNÓW OPOLSKI

Tarnów Opolski, 19.06.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

PLANU OGÓLNEGO GMINY TARNÓW OPOLSKI

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr LXIII/491/2024 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Tarnów Opolski. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu ogólnego gminy Tarnów Opolski.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od 19 czerwca do 31 lipca 2024 r.

 

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) udostępnionym w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy pod linkiem: bip.tarnowopolski.pl - Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Plan ogólny gminy Tarnów Opolski - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.

Sposób składania wniosków (do wyboru):

  • w postaci papierowej przekazanej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 (pok. Nr 3),
  • w postaci papierowej przekazanej pocztą na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski,
  • w formie dokumentu elektronicznego przekazanego na adres e-mail: ug@tarnowopolski.pl,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Wójt Gminy

Tarnów Opolski

 

PDFObwieszczenie.pdf (334,62KB)

DOCXPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.docx (57,94KB)

PDFJak wypełnić formularz pisma dot. aktu planowania przestrzennego wzór.pdf (947,97KB)

PDFPlan Ogólny Gminy - Informacja.pdf (1,63MB)

 

 

Data publikacji: 19-06-2024 13:08
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×